זכויות יוצרים וקניין רוחני

copyright

כל המידע ואיך להמנע מגניבת זכויות יוצרים

התייעצנו עם צמד עורכי הדין הילה קליין-לוי ואפי קליין, בנושא זכויות היוצרים והם  סיכמו עבורכם את הסעיפים המרכזיים בחוק.

זכויות היוצרים מצוי ב 3 מקורות חוקיים:

1. חוק זכויות יוצרים, 1911: [חקיקה מנדטורית] מדבר על ה- ACT COPYRIGHT [זכות יוצרים]  ועל ההגדרה של מהי היצירה, חוק זה היה עד 2007 שאזי חוקק את חוק זכויות היוצרים הישראלי.
אך תכולת חוק זה נותרה בעיניה במקרים מסוימים.

2. חוק זכויות יוצרים, התשס"ח- 2007 (להלן: "החוק"): (נכנס לתוקף במאי 2008). מחליף את החקיקה המנדטורית ונותן מענה מהי זכות יוצרים ומה לא, על מי היא חלה.

3. פקודת זכות יוצרים מגדיר את התשלום והשימוש לענין זכויות היוצרים ואת חלוקת התגמולים.
המקורות החוקים קיבלו ביטוי והרחבה בפסיקות בתי המשפט בישראל.

זכויות יוצרים

זכות יוצרים עפ"י ס' 11 לחוק מוגדר כזכות בלעדית לעשות מס' דברים ביצירה לרבות אך לא רק: להעתיק אותה, לפרסם אותה, וכביכול לבצע ו/או להציג אותה בפומבי.
קרי במילים אחרות, מערכת זכויות שהחוק מעניק ליוצרים בשדה היצרות והאומנות לגבי יצירותיהם המקוריות. את זכויות יוצרים ניתן לראות כמעט בכל תחום:
תחום האומנות: ספרים, מאמרים, פסלים, תמונות, שירים, וכד'.

תחום היצירה: ביצוע פעולה או יותר בהתאם להגדרת הזכות הבלעדית באותה היצירה או בחלק מהותי ו/או לא ביצירה, והכל בהתאם לזכות היצירה המוצגת לפנינו כפי האמור בס' 11 לחוק.
"העתקה… לגבי כל סוגי היצירות; פרסום … לגבי יצירה שלא פורסמה; ביצוע פומבי… לגבי יצירה ספרותית, יצירה דרמטית, יצירה מוסיקלית ותקליט; שידור… לגבי כל סוגי היצירות; עשיית יצירה נגזרת … כלומר תרגום או עיבוד ליצירה מוזיקלית; השכרה … לגבי תקליט, יצירה קולנועית ותוכנת מחשב".

משך הזמן בהם תהיה קיימת זכות היוצרים היא כל החיים של בעל הזכות + 70 שנה.

אדם לא יוכל לקבל בכל דרך שהיא לרבות רכישה של זכות יוצרים כאשר מדובר על רעיון של אדם, תהליך של דבר ושיטת הביצוע שלו או כאשר מדובר על מושג מתמטי, עובדה מוכחת כלשהי או נתון מסוים ואף על חדשות היום.

זכות יוצרים על יצירת אדם מעוגנת בס' 2 לחוק. אנו רואים זכות יוצרים ביצירה כאילו הופרה ע"י אדם אם נעשה שימוש שלא בהסכמת בעל זכות היוצרים. לרבות כאשר הוא עושה מעשה שהזכות היחידה לעשייתו נתונה בחוק רק לבעל זכות היוצרים כמו פרסום, שכפול וכדו'.

 

מה לא נחשב לגניבת זכויות יוצרים?

המחוקק קובע חריגים מתי לא יחשב שימוש בזכות כהפרה לרבות אך לא רק: כל טיפול הוגן ביצירה לשם לימוד עצמי בלבד ואף ניתן למסור את העותק בסיום הלימודים, מחקר, ביקורת, סקירה או תמצית עיתונאית.
אך אם בתום השימוש נמכרת העבודה לאנשים שונים ובעלות כספית אזי זוהי פגיעה בזכות יוצרים.

לסיום נשאל שאלה קטנה לצורך הבנה

מסעדה בישלה עפ"י מתכון מספר בישול- האם היא מפרה זכויות יוצרים, כן או לא?
התשובה היא כמובן שלא, וזאת מכיוון שמדובר בבישול על פי המתכון, אך במידה ואותה מסעדה היתה לוקחת את ספר הבישול ומעתיק אותו ו/או מתכונים ממנו היה מדובר בהפרה בוטה של זכויות יוצרים.

אנחנו ממליצים בחום להתייעץ עם עורך דין בנושא זכויות יוצרים וקניין רוחני.

תודה מיוחדת לעו״ד הילה קליין-לוי ועו״ד אפי קליין עבור הבהרת לשון החוק בכתבה זו.

משרד עו״ד קליין-לוי  
הילה :052-3000631 | אפי : 054-3305656